MTGA: Kart Anatomisi

MTGA: Kart Anatomisi

Kartlar hakkında detaylı bilgi!Herkese merhaba!

Önceki MTGA yazımda size Magic: the Gathering’i genel hatlarıyla ve özellikleriyle tanıtmıştım. Artık oyunun içine girmek için ilk adımları atabiliriz. Bunun için de gereken ilk şey, kart anatomisini anlamaktır.

Şimdi size Demonlord Belzenlok üzerinden genel kart yapısını tanıtacağım:

1. Kart Adı: Magic’te kart isimleri TCKN gibidir. Eğer X isimde bir kart basılmışsa, o kartın özellikleri bellidir ve değişmez. Farklı setlerde, farklı tarihlerde aynı kartın farklı basımlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer Standart formatta oynamak istiyorsanız ve elinizdeki kart Standart formatta basılmışsa, yenisine ihtiyacınız yoktur, eski basımı kullanabilirsiniz.

2.a. Converted Mana Cost/CMC/Mana Tutarı: Kartları oynamanız için gereken TOPLAM mana miktarıdır.Demonlord Belzenlok sizden 2 tane siyah mana zorunlu (devotion), 4 tane de herhangi renk mana olacak şekilde toplamda 6 mana ister. Demonlord Belzenlok için CMC = 6

2.b. Devotion/Bağlılık: Rengi olan pek çok kartta, hatta bazı renksiz kartlarda bile, Mana Cost genellikle belli bir mana rengini zorunlu kılar.  İşte bu zorunlu renklere Devotion diyoruz. Burada önemli olan nokta, Devotion teriminin bir mekanik olarak kullanılabiliyor olmasıdır. Ayrıca, deste yaparken dikkat edilmesi gereken bir detaydır. Demonlord Belzenlok‘un Devotion değeri siyah için 2‘dir.

3. Kart Genel Tipi: Kart tiplerini sıralamak gerekirse: Creature, Land, Instant, Sorcery, Enchantment, Artifact, Planeswalker diye sayabiliriz. Dikkat etmemiz gereken iki nokta vardır. İlki: Tipinin başında Legendary yazan kartlardan sahaya (battlefield) yalnızca 1 tane inebiliriz. Mesela kendi sahanızda Demonlord Belzenlok varsa, ikincisini indiğiniz vakit birini sacrifice (kurban) etmeniz gerekir. İkinci dikkat etmeniz gereken kısım Land ibaresidir. Destenize her karttan maksimum 4 tane koyabilirsiniz. Yalnızca Basic Land olan land kartları (PlainsIslandSwampMountainForestbir destede 4 taneden fazla bulunabilir.

4. Kart Alt Tipi: Kart alt tipleri, genel tiplere bağlı olarak değişir. Demonlord Belzenlok, Creature genel tipindedir ve bir Elder Demon’dır. Yani Elder türüne veya Demon türüne etki eden her şeyden etkilenebilir. Aynı şekilde, diğer genel tipler de şu şekilde alt tiplere ayrılır:

Land: Plains, Island, Swamp, Mountain, Forest. Basic olmayan land kartları alt tipe ayrılmayabilir.
Enchantment: Aura, Saga. Aura kartları, bir hedefi etkiler. Mesela Curious Obsession kartını bir yaratığa eklersiniz ve o kart veya hedefindeki yaratık oyundan kaldırılana kadar etkisini gösterir. Saga kartları Dominaria setiyle geldi. Enchantment kartları da alt tip barındırmak zorunda değildir.
Artifact: Equipment, Vehicle. Oyunda Artifact Creature kartlarıyla karşılaşabilirsiniz. Onlar iki genel tipten de sayılırlar ve herhangi birine etki eden durumdan (mesela “Destroy target artifact” veya “Return target creature to its owner’s hand” gibi) etkilenirler. Equipment kartları, aksi belirtilmediği sürece sahada bekler ve Equip tutarını ödediğinizde hedefe eklersiniz. Enchantment kartlarının aksine, Equipment kartları, eklendiği yaratık öldüğünde sahada kalır. Vehicle kartları yaratık değildir ama Crew mekaniğine sahiptir. Bu mekaniği kullandığınızda araca binecek yeterli miktarda yaratığınız varsa, Vehicle kartı tur sonuna kadar Artifact Creature olur.
Planeswalker: Planeswalker kartları özeldir. Aslında her biri, Magic: the Gathering’in dünyasındaki birer kahramandır. Planeswalker kartlarının alt tipi, bu kahramanlardır. Mesela Tezzeret, Master of Metal bir Tezzeret kartıdır. Planeswalker kartlarıyla ilgili detaylara daha sonra değineceğiz.

5. Set Logosu: Kartın hangi sete ait olduğunu gösteren logodur. Standart formatta bulunan kartların eski basımları elinizde mevcutsa destenize ekleyebilirsiniz, o noktada logo çok da önemli değildir.

6. Keyword: Kartların, özellikle de yaratıkların açıklama alanında bazı anahtar kelimeleri olabiliyor. Bunların her birinin farklı kullanım mekaniği bulunmaktadır. Demonlord Belzenlok kartında flying ve trample özellikleri vardır. Yani uçamayan yaratıklar, eğer flying veya reach keyword’üne sahip değillerse Belzenlok’u bloklayamazlar ve bloklayan yaratıkların canı Belzenlok’un vereceği hasardan azsa artan hasarı rakip yer.

7. Abilities: Kartın özelliklerinin yazdığı kısımdır. Bazı yaratıklarda boştur, bazı kartlarda da “flavored text” denen, lore parçası taşıyan kısa yazılar olur. Kart özellikleri kendi içinde ayrılır:
Triggered Abilities: Kartta bahsedilen durum gerçekleştiği zaman çalışır. Mesela Demonlord Belzenlok’un özelliği, oyun sahasına indiği anda çalışır.
Activated Abilities: Çalışması için bir şey yapmanızı isteyen özelliklerdir. Eğer mana ödeyerek çalıştırabiliyorsanız Mana Ability olarak ifade edilir. Bazıları kartı “tap”lemenizi veya bir yaratık ya da herhangi bir kart sacrifice etmenizi isteyebilir.

8. Yaratığın Gücü: Yaratıkların güç değerleri Power (P, Güç) ve Toughness (T, Dayanıklılık) şeklinde ifade edilir. Toughness değeri sıfıra düşen yaratık ölür. Bazı kartlarda ” */* ” veya “0/0” gibi ifadeler görebilirsiniz. O kartların özellikleri, kendilerine bir şekilde bonus sağlıyordur. Bazen de ucuz bir şekilde sahaya girebilen yaratıklardır ve belli bir stratejinin bir parçası olarak çalışırlar.

Genel olarak kartlar, yukarıda ifade edilen şekilde tasarlanır. Her kartın kendine özgü bir mekaniği olmakla birlikte, benzer mekaniklere sahip farklı kartlar da farklı setlerde ve farklı renklerde bulunabilirler.

Renkler

Magic: the Gathering kartları 5 temel renkten oluşurlar ve her birinin farklı bir olayı, temsil ettiği farklı bir konsept vardır.

Beyaz (W): Beyaz desteler genellikle “koruma” diyebileceğimiz bir konsepte hakimdir. Geniş ovaların, büyük platoların atmosferindeki enerjiyi mana enerjisine dönüştürür. Çoğunlukla Human, Knight, Cleric, Angel gibi yaratıkları olur.

Mavi (U): Adaların enerjisini mana enerjisine dönüştürür. Genellikle “engelleme” konsepti üzerine kartlara sahiptir. Counterspell büyüleri ve desteden kart çekme, deste üstünden kart atma gibi olayları vardır. Yaratık çeşitliliğinde genellikle Bird, Merfolk, Wizard Leviathan, Kraken gibi yaratıklar bulunur. Saha ve deste kontrolü için idealdir.

Siyah (B): Bataklıkların enerjisini mana enerjisine dönüştürür. Genelde Zombie, Undead, Spirit, Demon, Rat, Skeleton, Vampire gibi yaratıklara sahiptir. Büyüleri yok etme üzerinedir. Fazla hasar vurmaz, bazen hasar vuracağı vakit biraz da kendine vurur.

Kırmızı (R): Agresif oyuncuların rengidir. Dağların enerjisini mana enerhisine dönüştürür. Yaratık havuzunda Goblin, Orc, Minotaur, Elemental, Phoenix, Dragon gibi yaratıklar bulunur. Güçlü yaratıkları pahalı, küçük yaratıkları oldukça ucuzdur. Büyüleri genelde yaratıklara ve rakibe hasar veren büyülerdir. Yaratıklarında çoğunlukla “haste” ve “first strike” gibi “keyword”ler görülür.

Yeşil (G): Orta karar bir renktir. Ormanların enerjisini mana enerjisine dönüştürür. Orman deyince aklınıza gelebilecek her türlü hayvana (Beast) artı olarak Elf, Merfolk, Elemental, Fungus gibi yaratık türlerini de barındırır. Büyüleri yaratıklarını güçlendirir, can kazandırır. Büyük yaratıklarında çoğunlukla “trample” görülür.

Multicolor: Bazı kartlar birden fazla renge bağlıdır (devotion) ve genellikle onları oynayabilmek için deste yapısının bütün renkleri desteklemesine özen gösterilir. Oyun hikayesi olarak da her ikili renk ayrı bir klanı ve her üçlü renk ayrı bir loncayı temsil eder. Hangi kombinasyonun hangisine denk geldiğini öğrenmek için şu linke tıklayabilirsiniz.

Artifact: Artifact kartları aynı zamanda renksiz kartlardır. Bazı artifact kartları belli renkler için devotion isteyebilir ama o renkten olduğu anlamına gelmez.

Renk dizilimi yukarıda verdiğim gibidir. Magic: the Gathering ile ilgili aramalarınızda da hep bu sıralamayla karşılaşırsınız.

Permanent

Permanent, oyunda sıkça göreceğiniz bir ifadedir. Kelime olarak “kalıcı” anlamındadır, oyunda ise sahada duran ve sizin kontrolünüz altında olan kartları ifade eder. Permanent kartlar land, creature, enchantment, planeswalker ve artifact kartlarıdır. Muldrotha, the Gravetide gibi kartlar için önemli bir ifadedir. Oyundaki bütün permanent kartlar büyüdür ve buna yaratıklar ve artifact kartları da dahildir.

Mana ve Land

Oyunun jargonunda biz de düşmanımız da Planeswalker olarak geçer. Planeswalker’lar bir ortamın enerjisini mana enerjisine dönüştürür ve dönüştürdüğü manayı kullanarak büyüler yaparlar. Magic: the Gathering’in konsepti de iki Planeswalker’ın birbiriyle yaptığı düellodur.

Oyun içinde, land kartları ikiye ayrılır: Basic Land ve Non-basic Land. Non-basic olanlar her zaman size mana sağlamazlar, hatta bazen mana havuzunuzdan güç çekerek farklı etkiler yaratabilirler. Bu sebeple “Land” ve “Mana” ifadelerinin aynı şey olmadığını baştan kabul etmek lazım. Ayrıca diğer kartlar da özel durumlarda mana havuzunuza destek verebilirler. Yani mana kaynağınız her zaman için sadece land kartları değildir (Örneğin Llanowar Elves). Bazı kart özelliklerinde land, basic land veya non-basic land ifadelerini görebilirsiniz. Hesaplarınızın karışmaması için dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Sorcery & Instant

Sorcery ve instant kartları, büyü kartlarıdır. Aslında land dışındaki bütün kartlar büyüdür, ama sorcery ve instant kartları sahada kalmazlar. Etkileri çalışır ve biter, kart da mezarlığa gider.

Sorcery: Tur sizdeyken ve “stack” boşken kullanabileceğiniz kartlardır. Böyle olması biraz dezavantajdır ama kullanışlı etkileri vardır (Örneğin Adventurous Impulse).

Instant: Tur sizdeyken veya rakip oyuncudayken kullanabileceğiniz; ayrıca, sahaya non-land permanent (land olmayan kalıcı kart) veya instant veya sorcery inildiğinde “response” (cevap/karşılık) vermek suretiyle kullanabileceğiniz kartlardır. Moment of CravingCancel ve Lightning Strike en kullanışlı instant kartlarındandır.

Enchantment

Enchantment kartları oyuna inerler ve oyun boyunca sahada dururlar. Bu kartların belli özellikleri vardır. Bazılarının özellikleri her tur başı gerçekleşir, kimisi yarattığı bir etkiyi sahada durduğu sürece korur. Bazıları yaratıklara, land kartlarına, hatta oyunculara bile eklenebilir.

Creature

Oyunda bizi hasar almaktan koruyan ve rakibimizi yenmemizi sağlayan en temel öğe, yaratıklardır. Aslında kullandığımız yaratık kartları birer çağırma büyüsüdür ve yaratıkları çağırmak için harcadığımız mana enerjisi, onları kontrol edebilmemizi sağlar. Bazı yaratıklar beraberinde başka yaratıklar getirebilir veya kendi becerileri içinde başka yaratıkları çağırmak olabilir. Bazı instant veya sorcery kartları da benzer bir etki yaratabilir. Böylelikle sahaya “token” yaratıklar gelir. Token yaratıklar gerçekleşmiş bir büyünün etkisi oldukları için mana tutarları ve doğal olarak da devotion değerleri yoktur. Ayrıca, yaratığı ele döndüren veya öldüren durumlarda yok olurlar, mezarlığa veya sahibinin eline gitmezler.

Artifact

Artifact kartları, enchantment kartları gibidir. Yok edilene kadar sahada dururlar. Birçok artifact kartının özelliği “tap”lenince veya “sacrifice” edilince çalışır. Bloodtallow Candle örnek bir artifact kartıdır. Bazı artifact kartları teçhizattır, yaratıklara eklenir. Bir teçhizat nasıl onu kullanan kişi öldüğünde yok olmuyorsa, “equipment” olan artifact kartları da eklediğiniz yaratık öldüğünde sahada durmaya devam eder. Equip tutarını ödedikçe başka bir yaratığa ekleyebilirsiniz. Blackblade Reforged çok güzel bir örnektir.

Bazı artifact kartları, aynı zamanda da yaratıktır. Bu yaratıklar genelde golem veya mekanik hayvan tarzı yaratıklardır ve genellikle devotion değerleri yoktur. Jhoira’s Familiar buna güzel bir örnektir. Bir de, “vehicle” kartları vardır. Vehicle kartları sahaya artifact olarak inerler ve “Crew” diye bir mekanikleri vardır. Power toplamı Crew değeri kadar olan yaratık “tap”lediğinizde, tur sonuna kadar Artifact Creature olurlar. Örneğin, Weatherlight kartını yaratık olarak kullanmak için Firefist Adept “tap”leyebilirsiniz. Bu sayede sahada hem uçan 4/5 bir yaratığınız olur, hem de Weatherlight’ın kart özelliğini çalıştırabilirsiniz.

Planeswalker

Planeswalker kavramı, Alpha sürümünden beridir oyuncular için kullanılmaktaydı. Oyunun hikayesi ilerledikçe, hikayenin kahramanları için özel kartlar hazırlanmaya başlandı. Esasen Future Sight seti için hazırlanmış olan Planeswalker kartları, ilk çıkışını Lorwyn setiyle gerçekleştirmiştir. Konsept de şu şekildedir: kahramanlar ve biz çoklu evrende zaman ve mekan yolculuğu yapabilen özel karakterleriz ve Planeswalker kartı saha geldiğinde, aslında bizimle tanışıklığı olan bir Planeswalker’ı düelloda yardımımıza çağırmış oluyoruz. Bize bağlılığını ifade eden bir sayı var ve özelliklerini kullanınca veya hasar yediğinde sahadan kalkarken, aslında “benim bu dövüşte işim bitti” diyor ve bizi bir başımıza bırakıyor.

Planeswalker kartlarının Loyalty Point denen bir temel puanı vardır ve özelliklerini kullandıkça artı veya eksi değer alırlar. Loyalty Point sıfıra ulaşınca Planeswalker gider.

Planeswalker, bir yaratık değildir, bu sebeple de yaratıkları etkileyen büyü ve özelliklerden etkilenmezler. Rakip, bize saldırıyormuşçasına yaratıklarını bizim sahamızdaki Planeswalker’a saldırtabilir.Onu korumak da bize kalmıştır. Yaratık olmadığı için Planeswalker’ların “summoning sickness”ı yoktur. Yani, sahaya geldikleri anda özelliklerini kullanabilirler. Özelliklerini yalnızca sorccery kullanılabilen zamanlarda kullanabilirler. Teferi, Hero of Dominaria örnek bir Planeswalker kartıdır. Kart anatomisinden bahsederken değindiğim Genel Tip bölümünde anlattığım Legendary kuralı, bütün Planeswalker kartları için geçerlidir. Sahada birden fazla Planeswalker olabilir ama birden fazla Teferi olamaz.

Battlefield ve Zone

Geldik oyun sahamıza… Düellomuzu gerçekleştirdiğimiz yere battlefield deniyor. Ben bu oyuna başladığım zamanlarda oyuna inmekle alakalı olarak “comes into play” denirdi, kartların tasarım olarak geçirdiği değişiklikler esnasında bunu da böyle değiştirdiler. Bu başlık altında birkaç terime değinmek istiyorum.

Tap: Permanent’ların o tur boyunca kullanılmış olduğunu ifade eder. Kartınızın kullanılmış olduğunu göstermek için kartı sağa çevirirsiniz. Tap ile çalışan özelliklerde de bunu gösteren bir ok işareti ikonu bulunur. Tapli yaratık, rakip saldıracağı vakit bloklayamaz. Bir yaratık, saldırıya çıktığı anda taplenir.

Sacrifice: Bahsi geçen kişinin, belirtilen tipteki bir kartı oyun sahasından Graveyard’a atmasıdır. Elden sacrifice yapamazsınız.

Discard: Elinizden bir kartın Graveyard’a gitmesidir.

Oyunda kartların sahadan, desteden veya elden gittiği iki yığın (oyun jargonunda zone diyoruz) vardır: Graveyard ve Exile.

Graveyard: Discard edilen kartlar, ölen yaratıklar, kullanılan büyüler ve işi biten birçok kartın bulunduğu yığındır. Graveyard üzerine çalışan birçok kart mekaniği vardır.

Exile: Eskiden exile diye bir zone yoktu. Onun yerine “remove from the game” denirdi. Exile’ın en büyük olayı, exile edilen yaratığın esasen ölmemiş olmasıdır. Zaten kelime anlamı “sürgün”dür. Exile ile çalışan birçok mekanik vardır ama graveyard daha genel kullanılan bir zone olduğu için exile etme durumu, rakibe büyük zorluklar çıkarabilir.

Eveeet, geldik yazının sonuna. Bitirmeden önce kullandığım İngilizce terimler için kusuruma bakmamanızı rica ediyorum. Her şeyi İngilizce olan bir oyun olduğu için terimlere alışmanız açısından elimden geldiğince Türkçe olarak açıklamaya çalıştım. Umarım işinize yarar. İleriki yazılarda deste tipleri, deste hazırlama teknikleri gibi konulara da değineceğim. MTGA için yaptığım YouTube anlatımlarına göz gezdirmenizi ve canlı yayınları yakalamanızı da tavsiye ediyorum. Bir başka yazıda görüşmek üzere!

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.